ΤΙΤΛΟΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ : σε στελέχη επιχειρήσεων

Διδακτικές ενότητες
1.    Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων - ανταγωνιστικό   πλεονέκτημα
2.    Προγραμματισμός Ανθρωπίνων πόρων   Προσλήψεις -Ανάλυση και περιγραφή θέσεων   εργασίας-Σχέδια μείωσης προσωπικού  
3.    Eπιλογή και τοποθέτηση σε θέση   απασχόλησης -  Προσέλκυση    εργαζομένων
4.    Κατάρτιση – Εκπαίδευση Ανθρωπίνου   Δυναμικού  και Διαχείριση  των ανθρωπίνων πόρων σε παγκόσμια κλίμακα
5.    Διαχείριση κρίσεων – αιτίες κρίσεων στις επιχειρήσεις.
6.    Συγκρούσεις
7.    Αποφάσεις για τη δομή της Αμοιβής -   Πρόσθετες παροχές , πληροφορική στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ευέλικτα   συστήματα απασχόλησης προσωπικού
8.    Ηγεσία – Συναισθηματική νοημοσύνη
9.    Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις (Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία)
10.    Παρακίνηση
11.    Project management
12.    Πως επιτυγχάνονται οι αλλαγές
13.    Καινοτομία

ΕΝΑΡΞΗ : ΠΕΜ 25/2/2021              ΛΗΞΗ : ΠΕΜ 18/3/2021

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΔΕΥΤ ΤΡΙΤ ΠΕΜΠ  17:45 - 21:00  και ΤΕΤ 16:45 - 20:00

οι αιτησεις ολοκληρωθηκαν