ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022-ΜΑΙΟΣ 2023

Το ΚΕΚ προετοιμαζόμενο για νέες εκπαιδευτικές δράσεις (2022-2023) καλεί όσους ενδιαφέρονται να παράσχουν εκπαιδευτικό έργο να δηλώσουν έγκαιρα την διαθεσιμότητα  και την επιθυμία τους να συνδράμουν με τις γνώσεις και την εξειδίκευση τους σε αυτή τη νέα εκπαιδευτική περίοδο η οποία θα ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου 2022.


Τομείς ενδιαφέροντος: Τουριστικά Επαγγέλματα, Ξένες γλώσσες, Εργασιακό περιβάλλον-Ανθρώπινο δυναμικό, Εκπαίδευση παροχής πρώτων βοηθειών, Σωματική και ψυχική υγεία, Προστασία Περιβάλλοντος,   Πληροφορική, Ασφάλεια στο διαδίκτυο, Μεταποίηση τροφίμων & ποτών, Αγροτικά Επαγγέλματα, Γαστρονομία, Παραδοσιακές τέχνες, Πωλήσεις-Μάρκετινγκ,  κ.λ.π.


Ακολουθώντας τις εξελίξεις και με βάση τις νέες επιταγές επιμόρφωσης το ΚΕΚ θα υλοποιήσει τόσο προγράμματα δια ζώσης τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας όσο και εξ’ αποστάσεως διαδικτυακά σεμινάρια και ημερίδες.


Να σημειωθεί ότι και οι ήδη εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα του Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς θα πρέπει να δηλώσουν εκ νέου την διαθεσιμότητα τους συμπληρώνοντας ορισμένα μόνο από τα πεδία της φόρμας.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

 

 


Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υλοποιείται από το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Πάρκο Ροδίνι Ρόδος, τηλ 2241070615