ΤΙΤΛΟΣ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

bankcustomer

Σκοπός : η παρουσίαση βασικών εννοιών γύρω από το πρόβλημα της υπερχρέωσης ιδιωτών,  ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν αναφορές σε:
- Δανειακά χρηματοπιστωτικά προϊόντα/υπηρεσίες και βασικούς όρους που διέπουν τις συμβάσεις μεταξύ τράπεζας- δανειολήπτη.
- Κώδικα Δεοντολογίας που καλούνται να συμπληρώσουν οι δανειολήπτες ώστε να χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι ενώ θα περιγραφούν τα βασικά σημεία του Νόμου Κατσέλη
- Ειδικούς όρους στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις και παράθεση παραδειγμάτων και περιπτώσεων γενική παρουσίαση του προβλήματος με τα κόκκινα δάνεια και τις συνέπειες σε επιχειρήσεις  
- Εισπρακτικές εταιρείες και ξένους ή εγχώριους οργανισμούς διαχείρισης κόκκινων δανείων καθώς και τη νομοθεσία που τους διέπει
- Συμβατικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών και των τραπεζών για τα  κόκκινα δάνεια (υποθήκες-κατασχέσεις)
- Γενικό οδηγό ρυθμίσεων για τους υπερχρεωμένους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, με παραδείγματα που θα περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και στόχους

ΕΝΑΡΞΗ : 27/5/2016  ΛΗΞΗ : 28/5/2016

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:30-8:30 & ΣΑΒ 10:00-1:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Δημοτικό κτήριο πάρκο Ροδίνι

kekrodini